Connect with us

Hi, what are you looking for?

CỘNG ĐỒNG

Qua Vũ cho rằng 4.337 m2 đất tại dự án bị thu hồi ở huyện Bảo Lâm là do công ty nhận chuyển nhượng,...

CỘNG ĐỒNG

Theo Phi Hùng, giá bất động sản tại thành phố sẽ chỉ đi lên hoặc dừng lại ngang giá trong thời gian ngắn rồi...

CỘNG ĐỒNG

Giữa những khó khăn của thị trường bất động sản, chuyên gia Đỗ Quý Duy vẫn cho rằng trong 1 năm tới sẽ xuất...

Copyright © 2023 Cafeland